Resolve "Migrer vers Django 3.2"

Nils VAN ZUIJLEN requested to merge 73-migrer-vers-django-4-ou-3-2 into master

Closes #73 (closed)

Edited by Nils VAN ZUIJLEN

Merge request reports